Aptos Indian/Pakistani Restaurants

+ Place
1 to 1 of 1

Ambrosia India Bistro

207 Sea Ridge Rd, Aptos, CA 95003 (Map)

831 6850610

1 to 1 of 1