Han Yang Korean Bar B Q Restaurant

Where
22365 Mission Blvd, Hayward , CA
Call
(510) 886-7762
Web
Han Yang Korean Bar B Q Restaurant Website
Tags
Restaurants, Barbeque

Comments